166 કતારગામ વિધાનસભા- કોણ બની શકે છે વિજેતા ??

એક થી વધારે વખત વોટ આપવા થી તમારો મત કેન્સલ થઇ જશે


See also  સરકારે દવાઓ બનાવતી 18 ફાર્મા કંપનીઓના લાઇસન્સ કર્યા રદ, જાણો શું છે કારણ