શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ મેંદરડા ખાતે આવેલી જણસીના દૈનિક માર્કેટ ભાવ અને આવક ની માહિતી

મેંદરડાના અલિદ્રા રોડ પર આવેલ શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ એપીએમસી મેંદરડા માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે આજરોજ તારીખ 29 7 2022 ને શુક્રવારના દિવસે આવેલી વિવિધ જણસીના દૈનિક માર્કેટ ભાવ તેમજ આવક અંગેની જાણકારી મેંદરડા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આજે જણસીમાં ઘઉં લોકવન છ ગુણી ચણા ૭૫ ગુણી અડદ સોળ ગણી તુવેર 95 ગુણી મગ 13 ગુણી સોયાબીન 299 મગફળી જાડી 69 ગુણી તલ 184 ગુણી તલકાળા 25 ગુણી ધાણા 14 ગણી સહિતની વિવિધ જણસીની આવક નોંધવા પાત્ર થઈ હતી જ્યારે આજરોજ ખેડૂતોને હરાજી દરમિયાન સૌથી વધુ ભાવ તલ કાળા ના રહ્યા હતા તલ કાળામાં નીચા ભાવ 18 00 ઉંચા ભાવ 2672 સામાન્ય ભાવ 2275 મળવા પાત્ર થયા હતા જ્યારે સૌથી વધુ આવકની વાત કરીએ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં તો આજે સોયાબીન માં નોંધાઈ હતી 200 ગુણી માં 100 ક્વીનટન્સ માં નોંધાઇ હતી આ રીતે આજે મીંદડા માર્કેટિંગ યાર્ડ તાલુકાના ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ હતી ખેડૂતોને પોષણસમભાવ મળી રહેતા દૂર અન્ય માર્કેટિંગ યાર્ડ સુધી વેચવા માટે જવું ન પડ્યું