ઈન્કમ ટેક્સ બેંકમાં ઓફિસરની પોસ્ટ પર નોકરીની મળશે તક જાણો કેવી રીતે

આવકવેરા વિભાગ સહકારી બેંક લિમિટેડે એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર અને ક્લર્કની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી સત્તાવાર વેબસાઈટ incometaxbank.co.in પર જઈને કરવાની રહેશે. આ માટેની અરજી પ્રક્રિયા 13 માર્ચ 2023થી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 28 માર્ચ 2023 છે.

સૂચના મુજબ, એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસરની પોસ્ટ માટે, ઉમેદવારોએ ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક પૂર્ણ કર્યું હોવું જોઈએ. ઉપરાંત, ઉમેદવારોએ MS-CIT કોર્સની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ. આ સાથે બેંકમાં ઓફિસર તરીકે ત્રણ વર્ષનો કામ કરવાનો અનુભવ હોવો જોઈએ.

વહીવટી અધિકારીને કેટલો પગાર મળશે?

એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસરની પોસ્ટ પર જોડાયા પછી, તમને દર મહિને 35000 રૂપિયાનો પગાર મળશે.

વય મર્યાદા

કાર્યકારી અધિકારીની જગ્યા પર ભરતી માટે વય મર્યાદા 21 થી 35 વર્ષ છે. ઉપલી વય મર્યાદામાં નિયમ મુજબ છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

પરીક્ષા ફી

એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસરની જગ્યા પર ભરતી માટે અરજી ફી રૂ 1000 છે.

કેવી રીતે થશે પસંદગી

કાર્યકારી અધિકારીની જગ્યા પર ભરતી માટે ઉદ્દેશ્ય પ્રકારની પરીક્ષા અને વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ હશે.

See also  43 ઇંચનું ટીવીનું ટીવી કેટલા દૂરથી જોવું, શું તમે પણ ભૂલ કરી રહ્યા ને, જાણો સાઈઝ પ્રમાણે અંતર

કેવી રીતે અરજી કરવી

આ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી સત્તાવાર વેબસાઈટ www.incometaxbank.co.in પર જઈને કરવાની રહેશે.

સરકારી નોકરી ઇચ્છુકોને કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર, જાહેર ક્ષેત્રની કંપનીઓ, જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, ભારતીય રેલ્વે, ભારતીય સેના, ભારતીય નૌકાદળ, વાયુસેના, સરકારી સંસ્થાઓ અને સરકારી યુનિવર્સિટીઓ તરફથી નવીનતમ સરકારી નોકરીના અપડેટ મળે છે. દરરોજ 24X7, www.IndGovtJobs.in બ્લોગ આ પૃષ્ઠમાં શૈક્ષણિક મુજબની સરકારી નોકરીઓ, લાયકાત મુજબની સરકારી નોકરીઓ, કેન્દ્ર સરકારની નોકરીઓ અને રાજ્ય સરકારની નોકરીઓ અને જાહેર ક્ષેત્રની નોકરીઓની સૂચનાઓ માટે મફત સરકારી નોકરીની ચેતવણી પ્રકાશિત કરે છે. લાયક ભારતીય નાગરિકો તમારી લાયકાત આધારિત સરકારી નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ શોધે છે જેમ કે 8મું પાસ કરેલ સરકારી નોકરીઓ, 10મું પાસ કરેલ સરકારી નોકરીઓ, 12મી પાસ સરકારી નોકરીઓ, ITI નોકરીઓ, ડિપ્લોમા નોકરીઓ, ડિગ્રી (BA, B.Sc, B.Com, BBA, BCA, BE) નોકરીઓ, અનુસ્નાતક (M.Sc, MA, M.Com, MSW, MBA, MCA, ME, M.Tech વગેરે) અને અન્ય તમામ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતી નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ નીચેના કોષ્ટકોમાં ઉપલબ્ધ છે.