જો કોઈ પરિણીત સ્ત્રી સ્વપ્નમાં આ રીતે દેખાય તો શું થાય? તેનો અર્થ જાણો.

ઊંઘમાં આવતા સપનાને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ. સ્વપ્ન વિજ્ઞાન અનુસાર ભવિષ્યમાં થનારી સારી અને ખરાબ ઘટનાઓના સંકેત સપનામાં છુપાયેલા હોય છે.

यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषुपश्यति

समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने.

આ શ્લોકનો અર્થ એ છે કે સુંદર વસ્ત્રોથી સજ્જ સુંદર પરિણીત સ્ત્રી સપનામાં જોવા મળે તો કામમાં સફળતા મળે છે અને ભવિષ્યમાં સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વપ્ન શાસ્ત્ર અનુસાર સપનામાં મીઠી સ્ત્રીને જોવી એ સફળતાની નિશાની માનવામાં આવે છે. જો કોઈ પરિણીત સ્ત્રી કોઈના સપનામાં આવે છે, તો તેનો અર્થ એ છે કે તે જે કામ કરી રહ્યો છે અથવા કરવા માંગે છે તેમાં તેને ચોક્કસપણે સફળતા મળશે.

ખરાબ સપનાના કિસ્સામાં શું કરવું
ક્યારેક એવા સપના પણ આવે છે કે મન ગભરાઈ જાય છે. અશુભ સ્વપ્ન આવ્યા પછી ફરી ઉંઘવું જોઈએ, એવું માનવામાં આવે છે કે આમ કરવાથી અશુભ પરિણામોનો નાશ થાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જે સપના સવારે 4 થી 6 ની વચ્ચે દેખાય છે, તે સત્યની ખૂબ નજીક હોય છે. આ દરમિયાન જો તમે પૈસા સંબંધિત સપના જોશો તો પૈસા મળવાની શક્યતા વધી જાય છે.