જીવન જરૂરી એવા અનાજ-કઠોળના માલ ઉપર પ ટકા જી. એસ. ટી. નો નિયમ આગામી ૧૮ તારીખથી અમલી થવા જઇ રહ્યો છે. જે પાઘડીનો વળ છેડે જ આવશે.

જીવન જરૂરી એવા અનાજ-કઠોળના માલ ઉપર પ ટકા જી. એસ. ટી. નો નિયમ આગામી ૧૮ તારીખથી અમલી થવા જઇ રહ્યો છે. જે પાઘડીનો વળ છેડે જ આવશે. એટલે આમ જનતાને ખરીદીમાં પાંચ ટકા વધુ રકમ ચુકવવી પડશે. સરકારના આ નિર્ણય સામે ગ્રીન એન્ડ મર્ચન્ટ એસો. દાણાપીઠના ૭૦ હોલસેલર વેપારીએ આજે બંધ પાળી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સામાન્ય રીતે બ્રાન્ડેડ ટ્રેડમાર્કવાળા અનાજ કઠોળ ઉપર પહેલેથી જ પ ટકા જી. એસ. ટી. લાગુ કરાયેલ. પરંતુ ટ્રેડમાર્ક વગરના કે જેની પીયત ૯૦ ટકા થાય છે. તેવા જીવન જરૂરી અનાજ-કઠોળ ઉપર પણ આગામી ૧૮મીથી પ ટકા જી. એસ. ટી. લગાવવાનો નિર્ણય કરાતા સામાન્ય વ્યક્તિનું બજેટ ખોરવાશે. એટલે મીલમાંથી જે અનાજનો કટો વેપારીના ગોદામમાં આવશે. તેના પર ૫% જી. એસ. ટી. લાગીને જ આવશે અને હોલસેલ વેપારી આ વધારાના પાંચ ટકામાં પોતાનો નફો ઉમેરી છુટક કરીયાણાવાળાને આપશે. જ્યારે ગ્રાહક અનાજ કઠોળ ખરીદશે. ત્યારે આ પાંચ ટકા ઉપરાંત મીલ, હોલસેલર અને નાના વેપારીનું કમિશન મજુરી ચડીને ભાવ લેવાશે. આમ સામાન્ય ગ્રાહકને જે વસ્તુ પાંચમાં મળતી હોય તેના ૯ રૂપિયા ચુકવવાના થાય. જોકે કમિશનનો હાલ એક ટકો ચાલતો હતો. પરંતુ હવે તો સરકાર પણ પોતાના પાંચ ટકા જી. એસ. ટી. મારફત વસુલવા સજ્જ બની છે. જેના વિરોધમાં મહુવા, હિંમતનગર, અમદાવાદ કાળુપુર, વડોદરાની સાથોસાથ ભાવનગરમાં પણ વિરોધ વંટોળ ઉઠવા પામ્યો છે અને આજે ગ્રીન એન્ડ મર્ચન્ટ એસોસીએશન દાણાપીઠના ૭૦ જેટલા હોલસેલ વેપારીઓએ દુકાનો સવારથી જ બંધ પાળી આ પાંચ ટકા જી. એસ. ટી. વધારો પરત ખેચવાની માંગણી સાથે વિરોધ કર્યો હતો.