શ્રી કષ્ટભંજન દેવ ના આજ ના દર્શન – 28 નવેમ્બર 2021- રવિવાર

શ્રી કષ્ટભંજન દેવ ના આજ ના નજીકથી દર્શન.

પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર શ્રી કષ્ટભંજન દેવ અપને તથા આપના પરિવાર ને સદા સુખી રાખે તેવી પ્રભુ ને પ્રાર્થના કરશો તથા આપના પરિવાર તથા મિત્રો પ્રભુ ના દર્શન કરી શકે તે માટે પોસ્ટ ને લાઈક તથા શેર કરશો

uploads 281121Copy2 20211128030443

કષ્ટભંજન દેવ ના આજ ના દુર થી દર્શન

uploads 281121 20211128030509

શ્રી કષ્ટભંજન દેવ ની ગદા ના દર્શન

uploads DSC0902 20211128030700

અમે તમારા માટે ડેઇલી દર્શન ના ફોટો લાવતા રહીશું આ માટે પોસ્ટ ને લાઈક તથા શેર કરવાનું ભૂલશો નહિ