સાબરમતી નદીમાં 13422 ક્યુસેક પાણી છોડાતા નદી બે કાંઠે વહેતી જોવા મળી

ધરોઈ ડેમ અને લાકરોડા બેરેજમાંથી પાણી છોડવાને કારણે ગાંધીનગરમાં સાબરમતી નદી છલકાઈ છે. આજે સાંજથી ગાંધીનગરના સંત સરોવરમાંથી 8265 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. સંત સરોવરના છ દરવાજા બે ફૂટ ખોલીને વાસણા બેરેજમાં 13422 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે.ધરોઈ દમોમાંથી 57 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડાયુંઉત્તર ગુજરાતમાં અને મુખ્યત્વે ઉપલા સાબરમતી નદીમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો હોવાથી સંત સરોવર અને હેઠવાસણા વિસ્તારના 10 ગામોના લોકોને નદીના પટમાં ન જવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને ગાંધીનગર મામલતદાર દ્વારા સાવચેતીના પગલાં લેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. નદી કિનારે ન જાવ. ગાંધીનગરમાં આજે પૂરના પાણી ધરોઈ ડેમમાંથી 57 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડાયુંપાણીની આવકમાં વધારા સાથે પાણીનું સ્તર 54.30 મીટર જાળવવામાં આવ્યું હતુંજે બાદ લાકરોડા બેરેજમાંથી 8265 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના પરિણામે ધરોઈ ડેમમાંથી 57 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવાથી ગાંધીનગરના સંત સરોવરમાં પાણી આવશે. સંત સરોવરના સંપૂર્ણ જળાશયનું સ્તર 55.50 મીટર છે. હાલમાં પાણીની આવકમાં વધારો થતાં પાણીનું સ્તર 54.30 મીટર જાળવવામાં આવી રહ્યું છે.10 ગામના નાગરિકોએ નદી કિનારે ન જવાની સલાહ આપી હતીસંત સરોવરના 21 દરવાજામાંથી છ દરવાજા બે ફૂટથી ખોલી 13 હજાર 422 ક્યુસેક પાણી વાસણા બેરેજમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ગાંધીનગર મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ સંત સરોવર અને હેઠવાસના 10 ગામોના ઈન્દ્રોડા, શાહપુર, ધોળકૂવા, રાંદેસણ, રાયસણ, રતનપુર, વલાદ, જુના કોબા, કરાઈ અને નભોઈના નાગરિકોને મધ્યરાત્રિ પછી લાકરોડા બેરેજમાંથી વધુ પાણી જોવા મળે તેવી શક્યતા છે અને તમામ નાગરિકો તાલુકાના લોકોને સંત સરોવર અને નદી કિનારાની મુલાકાત ન લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.