અમેરિકાથી ૫૦૦ ડોલર લઈને હંસાબેન માનતા પૂરી કરવા પહોચ્યા કબરાવ ધામ,બાપુએ કહ્યું…

માં મોગલના પરચા ખુબ જ છે, કચ્છમાં કબરાવ ખાતે માં મોગલ નું ધામ આવેલું છે ત્યાં…

અમદાવાદ શહેરમાં આ વ્યક્તિના ઘરે મોગલ માતા છે હાજરાહજૂર, એક પણ રૂપિયો લેવામાં આવતો નથી

માં મોગલના પરચા અપરંપાર છે,માં મોગલ દુખીયાના દુખ દુર કરે છે,માં મોગલ પર અતુટ શ્રદ્ધા અને…

મહિલાએ માતા મોગલની માનતા રાખ્યાના એક જ વર્ષમાં દીકરાનો થયો જન્મ,પ્રેમથી લખો જય માં મોગલ.

માં મોગલનું ધામ ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ આવેલું છે,માં મોગલના પરચા અપરંપાર છે.,માં દુઃખિયાના દુખ દુર કરે…

દમણના યુવકે માં મોગલની માનતાથી કરી મોટી કંપની ચાલુ,માનતા પૂરી કરવા ૫૧૦૦૦ લઈને પહોચ્યો યુવક માં પાસે.

માં મોગલ કબરાવ ધામ ખાતે હાજર હજુર છે,માં મોગલ ભક્તોના કામ અવશ્ય પુરા કરે છે,માં મોગલ…

કબરાવ ધામે આવેલા માં મોગલના ધામે માનતા પૂરી થતા યુવક 1,50,000 લઈને પહોચ્યા માં મોગલના ચરણોમાં.

માં મોગના પરચા અપરંપાર છે,મા મોગલ તેના ભક્તોના બધા જ દુખ દુર કરે છે,માં મોગલ તેના…

દીકરીથી પિતાની હાલત જોઈ શકાય નહિ,ને દીકરીએ માની માનતા,માં મોગલે કર્યો એવો ચમત્કાર….

માં મોગલ હાજર હજૂર છે,માં મોગલ ભક્તોના કામ અવશ્ય પુરા કરે છે,માં મોગલ તેના ચરણે આવેલા…

સુરતના ભક્તના પૈસા અટવાયેલા હોવાથી હમેશા ચિંતામાં રહેતા મોગલ માં ની માનતા થી થયો ચમત્કાર….

માં મોગલના પરચા અપરંપાર છે,માં મોગલ તેના ભક્તોના બધા જ દુખ દુર કરે છે,માં મોગલ કબરાવ…

કબરાઉ વાળી માતાએ આપ્યો યુવકને પરચો,યુવકને વિદેશ જવા માટે અટકતા હતા વિઝા,યુવક પહોચ્યો માં ના ચરણોમાં…

માં  મોગલના  પરચા ખુબ જ અપરંપાર છે,માં મોગલ તેના ભક્તોના દુખ અવશ્ય દુર કરે છે,દુર દુર…

માં મોગલે એક મહિલાને આપ્યો એવો પરચો કે મહિલાનું વિદેશ જવાનું સપનું થયું પૂરું,માનતા પૂરી કરવા …..

માં મોગલ કબરાવ ધામ ખાતે હાજર હજૂર છે,માં મોગલના પરચા અપરંપાર છે,માં મોગલના ધામ પર લોકો…

માં મોગલે આપ્યો એક મહિલાને એવો પરચો કે મહિલા પહોચી ૫૧૦૦૦ રૂપિયા લઈને માં ના ચરણોમાં.

માં મોગલના પરચા અપરંપાર છે,માં મોગલ તેના દરેક ભક્તોની મનોકામના પૂરી કરે છે.માં મોગલ તેના ચરણે…