એક જ સીમકાર્ડ પર થી ચલાવી શકાય છે ૨-૨ નંબર, કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે તમે કોલ કરી રહ્યા છો

તમે હંમેશા સાંભળ્યું હશે કે એક સિમ કાર્ડ પર ફક્ત એક જ નંબર લઈ શકાય છે. આજે અમે તમને એક રચનાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ તે વિશે જણાવવા માટે, તમે એક જ સીમકાર્ડ ઉપર બે-બે ફોન નંબરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેના માટે એક પણ પૈસો યોગ્ય નથી. તો યોગ્ય કામ એ કેવી રીતે આ ટ્રિક કરે છે.

એક સિમ કાર્ડ પર દોડો બે ફોન નંબર

જો તમે વિચારી રહ્યા છો કે એક જ સીમકાર્ડ પર તમે બે નંબર પર કેવી રીતે ચાલી શકો છો? તો અહીં આ ટ્રિક વિશે અમે તમને વિસ્તારપુર્વક ગામ શું છે. આ ટ્રિક માટે તમારી પાસે એક સ્માર્ટફોન જોઈએ અને ફોનમાં ઇન્ટરનેટની સુવિધા પણ હોવી જોઈએ. તમે બેંક દઈએ કે એક સ્માર્ટફોન એપ ડાઉનલોડ કરીને તમે પોતાના સ્માર્ટફોન ઉપર જ સીમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને બે નંબર પર ચલાવી શકો છો. તો તેના વિશે માહિતી મેળવે છે.

આ ટ્રેકિક ખાસ એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોન યુઝર માટે છે. સૌથી પહેલા પોતાના સ્માર્ટફોનમાં ગુગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી “ટેક્સ્ટ મી : સેકન્ડ ફોન નંબર” (મને ટેક્સ્ટ કરો: બીજો ફોન નંબર) નામની એપ ડાઉનલોડ કરો. પોતાના જીમેલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ તેને એપમાં સાઇન અપ કરો અને એકાઉન્ટ એકાઉન્ટ બનાવો. આ સ્ક્રીન ઉપર સૌથી ઉપર નીચે આપેલ તમામ ઓપ્શનમાં ‘નંબર્સ’ ઓપ્શનને સિલેક્ટ કરો.

આવી રીતે પસંદ કરો નંબર નંબર

હવે સાબથી નંબર ની પસંદ કરવા માટે, પરંતુ તમને પક્ષે દઈએ કે પોતાના આ નંબર માટે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવાનો હિસ્સો નથી. કોઈ પણ નંબરની તમે પસંદગી કરી શકો છો. એપ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે તમને ફ્રી નંબર પણ આપવામાં આવે છે, તમે કોલ કરી શકો છો. સૌથી ઉપર તમને ક્રેડિટ જોવા. સમાન ક્રેડિટ તમારી પાસે હશે તમે કોલ કરી શકો છો. તમે આ ક્રેડીટને પૈસા પણ આપી શકો છો અને તમે વિડિયો અથવા બીજાથી પણ તેને મફતમાં મેળવી શકો છો.