43 ઇંચનું ટીવીનું ટીવી કેટલા દૂરથી જોવું, શું તમે પણ ભૂલ કરી રહ્યા ને, જાણો સાઈઝ પ્રમાણે અંતર

ટીવી હવે દરેકના ઘરોમાં ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. શોખ અને ખિસ્સા પ્રમાણે લોકો સૌથી મોટી સાઈઝનું ટીવી (ટીવી સાઈઝ) પણ ખરીદે છે. કેટલાક 32 ઇંચમાં કામ કરે છે, તો ઘણા 50 ઇંચ મોટા કરવા માંગે છે. શોખના ચક્કરમાં લોકો અહીં ભૂલ કરે છે અને રૂમમાં જગ્યા ન હોવા છતાં મોટી સાઈઝનું ટીવી લગાવે છે. તેને ઘણું નુકસાન સહન કરવું પડે છે. ટીવીની સાઈઝ પ્રમાણે યોગ્ય અંતર જાણવું જરૂરી છે.
જાપાનની ટીવી ઉત્પાદક કંપની સોની (સોની કોર્પોરેશન)ની વેબસાઈટ અનુસાર, ટીવી જોવા માટે સ્ટાન્ડર્ડ ડેફિનેશન બનાવવામાં આવી છે. આ મુજબ, તમારા ટીવીની ઊભી કદ ગમે તેટલી હોય, જોવાનું અંતર લગભગ 6 ગણું હોવું જોઈએ.

આ ફોર્મ્યુલા અનુસાર, જો તમારું ટીવી 24 ઇંચ (ટીવી સાઈઝ) છે, તો તેનાથી જોવાનું અંતર ઓછામાં ઓછું 3 ફૂટ હોવું જોઈએ. એવું નથી કે તમે ગમે તેટલું દૂરથી ટીવી જોઈ શકો. મહત્તમ અંતર પણ ઘણું મહત્વનું છે. 24 ઇંચ ટીવી માટે, તમારું મહત્તમ અંતર 5 ફૂટથી વધુ ન હોવું જોઈએ.
જો તમે 32 ઇંચનું ટીવી ચલાવો છો (32 ઇંચ ટીવીનું કદ), તો તમે તેને ઓછામાં ઓછા 6 ફૂટ અને વધુમાં વધુ 7 ફૂટના અંતરેથી જોઈ શકો છો. આ એટલા માટે છે કારણ કે, જો આપણે ટીવીને નજીકથી જોઈશું, તો તેના પિક્સેલ નાના બોક્સ તરીકે દેખાશે અને તમને ચિત્ર સ્પષ્ટ રીતે દેખાશે નહીં. આ સિવાય ટીવીમાંથી નીકળતા કિરણો તમારી આંખોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

જો તમે 43 ઇંચ ટીવી (43 ઇંચ ટીવી સાઈઝ) ચલાવી રહ્યા છો, તો તેને જોનાર વ્યક્તિનું અંતર ઓછામાં ઓછું 6 ફૂટ અને 8 ફૂટથી વધુ ન હોવું જોઈએ. આ તમામ ધોરણો એચડી અને ફુલ એચડી ટીવી સ્ક્રીન માટે આપવામાં આવ્યા છે.
જો કોઈને મોટું ટીવી જોવાનો શોખ હોય તો તેણે 50 થી 55 ઈંચનું ટીવી (55 ઈંચ ટીવી સાઈઝ) 10 ફૂટથી વધુ નજીકથી ન જોવું જોઈએ. એટલું જ નહીં, જો તમે આટલી મોટી વસ્તુને 12 ફૂટથી વધુ દૂરથી પણ જોશો તો મજા જ તીક્ષ્ણ થઈ જશે.

જો તમે 60 (60 ઇંચ ટીવી સાઈઝ) ની વિશાળ સ્ક્રીન ઇન્સ્ટોલ કરવા માંગતા હો, તો પહેલા તમારા રૂમમાં બેસવાના અંતરનો અંદાજ લગાવવો વધુ સારું રહેશે. જો તમે 9 ફૂટથી વધુ ઊંચા આટલા મોટા ટીવીને નજીકથી જોશો તો એક તો સ્પષ્ટ જોઈ શકશે નહીં અને બીજી આંખોને નુકસાન થશે.