જાણો બાળકને કઈ ઉંમરે કઈ રસી અપાવવી જોઈએ અને જો કોઈ રસી ચૂકી જાય તો શું કરવું

બાળકોને જન્મથી જ ઘણી રસી આપવામાં આવે છે. આ બધી રસીઓ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે તમારું બાળક વિવિધ રોગોથી સુરક્ષિત છે. પરંતુ આ બધી રસીઓ ત્યારે જ સંપૂર્ણ અસરકારક છે જ્યારે બધી રસીઓનો સંપૂર્ણ કોર્સ યોગ્ય ઉંમરે આપવામાં આવે. આ રસીઓ બીસીજી, ડીપીટી અને પોલિયો જેવા ખતરનાક રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. જો કોઈ કારણસર કોઈ રસી ચૂકી જાય તો તમે ડૉક્ટરની સલાહ લઈને પછીથી મેળવી શકો છો. આજના આર્ટિકલમાં અમે તમને જણાવીશું કે બાળકોના જન્મથી લઈને તેઓ યુવાન થાય ત્યાં સુધી કઈ રસી જરૂરી છે.
બાળકો માટે મહત્વપૂર્ણ રસીકરણ

જન્મ સમયે

BCG, ઓરલ પોલિયો રસી (OPV 0), હિપેટાઇટિસ B (Hep – B1)

છ અઠવાડિયાની ઉંમરે

DTP (DTP 1), નિષ્ક્રિય પોલિયો રસી (IPV 1), હેપેટાઇટિસ B બૂસ્ટર ડોઝ (Hep – B2), હિમોફિલસ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા પ્રકાર B (Hib 1), રોટાવાયરસ 1, ન્યુમોકોકલ કન્જુગેટ રસી (PCV 1)

દસ અઠવાડિયામાં
DTP 2, હિમોફિલસ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા પ્રકાર B (Hib 2), નિષ્ક્રિય પોલિયો રસી (IPV 2), હિપેટાઇટિસ B (Hep – B3), રોટાવાયરસ 2, (PCV 2)

ચૌદ અઠવાડિયામાં
DTP 3, હિમોફિલસ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા પ્રકાર B (Hib 3), નિષ્ક્રિય પોલિયો રસી (IPV 3), હિપેટાઇટિસ B (Hep* – B4), રોટાવાયરસ 3, ન્યુમોકોકલ કન્જુગેટ રસી (PCV 3)

છ મહિનાની ઉંમરે
ટાઈફોઈડ કોન્જુગેટ વેક્સિન (TCV#)

નવ મહિનાની ઉંમરે
ઓરી, ગાલપચોળિયાં અને રૂબેલા (MMR – 1)

1 વર્ષની ઉંમરે
હેપેટાઇટિસ A (Hep – A1), ઈન્ફલ્યુએન્ઝા (વાર્ષિક)

15 મહિનાની ઉંમરે
ઓરી, ગાલપચોળિયાં અને રૂબેલા (એમએમઆર 2), વેરિસેલા 1, ઈન્ફલ્યુએન્ઝા (વાર્ષિક), PCV બૂસ્ટર 1

16 થી 18 મહિનાની ઉંમરે
ડિપ્થેરિયા, પેરુસિસ અને ટિટાનસ (DTP B1), નિષ્ક્રિય પોલિયો રસી (IPV B1), હિપેટાઇટિસ A (Hep – A2), હિમોફિલસ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા પ્રકાર B (Hib B1)

4 થી 6 વર્ષની ઉંમર
ડિપ્થેરિયા, પેરુસિસ અને ટિટાનસ (ડીટીપી બી2), વેરિસેલા 2, ઓરી, ગાલપચોળિયાં અને રૂબેલા (એમએમઆર 3/એમએમઆરવી)

9 થી 14 વર્ષની ઉંમર
Tdap, હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ (HPV 1 અને 2)

15 થી 18 વર્ષની ઉંમર
Tdap, હ્યુમન પેપિલોમા વાયરસ (HPV 1,2 અને 3)