ઇન્ટરનેટની દુનિયાનો એ દરવાજો, જ્યાંથી ખુલે છે બ્લોક વેબસાઇટ્સ, પ્રોક્સી સર્વર કેવી રીતે કામ કરે છે

મેટા-માલિકી ધરાવતા WhatsAppએ નવા વર્ષ નિમિત્તે એક નવું અને ખાસ ફીચર રજૂ કર્યું છે. તે તમને ઇન્ટરનેટ ન હોવા છતાં પણ તમારા લોકોને WhatsApp પર સંદેશા મોકલવાની મંજૂરી આપશે. આ સુવિધાને પ્રોક્સી સપોર્ટ નામ આપવામાં આવ્યું હતું. ચાલો જાણીએ શું છે આ પ્રોક્સી સર્વર? આ કઈ પદ્ધતિ છે, જેના દ્વારા વ્યક્તિ ઇન્ટરનેટ વિના પણ ઓનલાઈન રહી શકે છે?

પ્રોક્સી એટલે પ્રોક્સી અથવા પ્રતિનિધિ અથવા બીજાની જગ્યાએ. પ્રોક્સી સર્વર એ સર્વર છે. ઈન્ટરનેટ વિશ્વમાં, પ્રોક્સી સર્વર વપરાશકર્તાઓ અને ઈન્ટરનેટ વચ્ચે પુલનું કામ કરે છે. પ્રોક્સી સર્વર એ એક સિસ્ટમ અથવા રાઉટર છે જે વપરાશકર્તાઓ અને ઇન્ટરનેટ વચ્ચે ગેટવે તરીકે કાર્ય કરે છે.

પ્રોક્સી સર્વર ગેટવે તરીકે કામ કરે છે
ઘણી વખત તમારી શાળા કે ઓફિસમાં કોઈપણ વેબસાઈટ બ્લોક થઈ જાય છે. જો તમે તે વેબસાઇટ ખોલવા માંગતા હોવ તો તે સામાન્ય રીતે ખુલશે નહીં. જો કે પ્રોક્સી સર્વર દ્વારા તમે કોઈપણ બ્લોક વેબસાઈટ ઓપરેટ કરી શકો છો. તે એક સિસ્ટમ અથવા રાઉટર છે, જે વપરાશકર્તાઓ અને ઇન્ટરનેટ વચ્ચે ગેટવે તરીકે કામ કરે છે. પ્રોક્સીનો અર્થ છે કોઈ બીજાનું સ્થાન લેવું અથવા કોઈ અન્ય વ્યક્તિ વતી કાર્ય કરવું. એ જ રીતે પ્રોક્સી સર્વર તમારી અને ઇન્ટરનેટ વચ્ચે મધ્યસ્થીની જેમ કામ કરે છે.

પ્રોક્સી સર્વર કેવી રીતે કામ કરે છે
પ્રોક્સી સર્વર્સનો ઉપયોગ વેબસાઇટ્સને બ્લોક કરવા અથવા ખાનગી નેટવર્ક્સ પર સાયબર હુમલાઓને રોકવા માટે થાય છે. જ્યારે તમે પ્રોક્સી સર્વર દ્વારા બ્લોક કરેલી વેબસાઈટ ખોલો છો, ત્યારે ઈન્ટરનેટ પર તમારી ઓળખ (IP સરનામું) છુપાવવામાં આવે છે અને એક IP સરનામું બતાવવામાં આવે છે કે જેના પર તે વેબસાઇટ અવરોધિત નથી. આ રીતે પ્રોક્સી સર્વર તમારા અને ઇન્ટરનેટ સર્વર વચ્ચે બાયપાસ કનેક્શન બનાવે છે. આવી સ્થિતિમાં, વેબસાઇટને ખબર નથી હોતી કે કોણ તેને ક્યાંથી એક્સેસ કરી રહ્યું છે.