શ્રી કષ્ટભંજન દેવ ના આજ ના દર્શન – 26 નવેમ્બર 2021- શુક્રવાર

શ્રી કષ્ટભંજન દેવ ના આજ ના નજીકથી દર્શન

પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર શ્રી કષ્ટભંજન દેવ અપને તથા આપના પરિવાર ને સદા સુખી રાખે તેવી પ્રભુ ને પ્રાર્થના કરશો તથા આપના પરિવાર તથા મિત્રો પ્રભુ ના દર્શન કરી શકે તે માટે પોસ્ટ ને લાઈક તથા શેર કરશો

kashtabhanjan dev 26nov 21

કષ્ટભંજન દેવ ના આજ ના દુર થી દર્શન

kashtabhanjan dev 2 26nov 21 1

શ્રી કષ્ટભંજન દેવ ની ગદા ના દર્શન

kashtabhanjan dev 3 26nov 21 1

અમે તમારા માટે ડેઇલી દર્શન ના ફોટો લાવતા રહીશું આ માટે પોસ્ટ ને લાઈક તથા શેર કરવાનું ભૂલશો નહિ