શિક્ષણ વિભાગમાં નોકરી મેળવવાની ઉત્તમ તક, આ વિષયમાં ગ્રેજ્યુએટ હોવો જોઈએ

મધ્ય પ્રદેશ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (MPPSC) એ ગ્રંથપાલની જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. જે ઉમેદવારો MPPSC ભારતી 2023 ની ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા અને તમામ પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરવા માટે રસ ધરાવતા હોય, તેઓ MPPSC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ mppsc.mp.gov.in પર જઈને અરજી કરી શકે છે. MPPSC ભારતી દ્વારા કુલ 255 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. ઉમેદવારો માટે આ પદો માટેની અરજી પ્રક્રિયા 20 એપ્રિલથી શરૂ થશે અને 19 મેના રોજ સમાપ્ત થશે. આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો નીચે લાયકાત, વય મર્યાદા, અરજી ફી વગેરે સંબંધિત વધુ વિગતો વાંચી શકે છે.

MPPSC લાઇબ્રેરિયન (MPPSC લાઇબ્રેરિયન એપ્લિકેશન ફી) માટે અરજી ફી કેટલી છે
સામાન્ય અને અન્ય રાજ્યો માટે ઉમેદવારોએ અરજી ફી તરીકે રૂ. 500/- ચૂકવવા પડશે. બીજી બાજુ, એમપી રાજ્યના SC, ST, OBC અને PWD ઉમેદવારો માટે, અરજી ફી રૂ. 250/- ચૂકવવાની રહેશે. અરજી ફી ઓનલાઈન મોડ દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે.

MPPSC ગ્રંથપાલ માટે મહત્વની તારીખો (MPPSC ગ્રંથપાલની તારીખ)
MPPSC ગ્રંથપાલ ભારતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 20 એપ્રિલ
MPPSC ગ્રંથપાલ ભારતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: મે 19
MPPSC ગ્રંથપાલ ભારતી માટે વય મર્યાદા (MPPSC વય મર્યાદા)
જે ઉમેદવારો આ પદો માટે અરજી કરવા માગે છે, તેમની લઘુત્તમ વય 21 વર્ષ અને મહત્તમ વય 40 વર્ષ હોવી જોઈએ. વય મર્યાદા 01-01-2023 સુધી ગણવામાં આવશે. આ સાથે સરકારના નિયમો અનુસાર ઉંમરમાં પણ છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે? (MPPSC ગ્રંથપાલ શૈક્ષણિક લાયકાત)
ઉમેદવારો પાસે કોઈપણ માન્ય સંસ્થા અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી લાઇબ્રેરી સાયન્સ/ઇન્ફોર્મેશન સાયન્સ/દસ્તાવેજીકરણ પ્રવાહમાં સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જોઈએ.
અરજી કરવા માટેની લિંક અને સત્તાવાર સૂચના અહીં જુઓ