બાગેશ્વર ધામના બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ લંડનમાં દરબાર ભર્યો : એક છોકરીની ઓપન ચેલેન્જને લઈને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ એવો શુ જવાબ આપ્યો કે સૌના હોશ ઉડી ગયા

લંડન (London ):બાગેશ્વર ધામના બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી પોતાની દિવ્ય શક્તિઅઓને લઈને અવારનવાર  વિવાદમાં આવે છે.બાગેશ્વર ધામના  બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી આ દિવસોમાં લંડનમાં તેમનો દરબાર યોજી રહ્યા છે. બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી 22થી 28 જુલાઈ સુધી લંડનમાં પ્રવચન આપી રહ્યા છે. તેમનું પ્રવચન સાંભળવા માટે ભારે ભીડ અહીં પહોંચી રહી છે, સ્થિતિ એવી છે કે જ્યાં આ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે ત્યાં જગ્યા પણ ઓછી  પડે છે.

લીસેસ્ટર વિસ્તારમાં ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના કાર્યક્રમ માટે હજારો લોકો ઉમટ્યા હતા, લંડનમાં પણ ભારતમાં જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ દરમિયાન અહીં કોર્ટમાં પહોંચેલી એક યુવતીએ બાબા બાગેશ્વરને ખુલ્લો પડકાર આપ્યો હતો.

જેનો બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ સ્ટેજ પરથી જવાબ આપ્યો હતો.યુવતીએ બાબા બાગેશ્વરને કહ્યું કે તમારા દરબારમાં બધું સેટિંગ કરીને થાય છે અને અહીં પ્રવેશ મેળવવો સરળ નથી. પરંતુ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ એવો જવાબ આપ્યો કે અહીં સૌના હોશ ઉડી ગયા. તેણે યુવતીને કહ્યું કે તું તારી મરજી મુજબ જેને પણ લાવશે, અહીં માત્ર તેનું નામ ચીઠ્ઠી પર આવશે જે હું તું કોઈને લેવા જાય તે પહેલેથી જ લખીશ.જ્યારે છોકરીએ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના કહેવા પર કોઈને લઈને આવી, ત્યારે તેણે તેના વિશે બધું કહ્યું જે પહેલાથી જ ચિઠ્ઠી પર લખેલું હતું. બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનું આ અજાયબી જોઈને બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.