ગાંધીનગર મુખ્યમંત્રી નિવાસ સ્થાને મુખ્યમંત્રીએ કરી રક્ષા બંધનની ઉજવણી કરી

ગાંધીનગર મુખ્યમંત્રી નિવાસ સ્થાને મુખ્યમંત્રીએ કરી રક્ષા બંધનની ઉજવણી કરી…મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને આજે રક્ષા બંધન પર્વ અવસરે સમાજના વિવિધ વર્ગોની બહેનો, બ્રહ્માકુમારી બહેનો વગેરેએ રાખડી બાંધી રક્ષા બંધનની શુભેચ્છાઓ પાઠવી…આજે રક્ષા બંધનના પવિત્ર અવસરે સવારથીજ મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને ભૂપેન્દ્ર પટેલને રક્ષા બંધન કરવા અમદાવાદ શહેર તેમજ જિલ્લા અને ગાંધીનગર સહિત વિવિધ વિસ્તારોમાંથી માતાઓ અને બહેનોનો પહોંચ્યા હતા…ભાજપ મહિલા મોરચા ની બહેનોએ પણ આજે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને રાખડી બાંધી ને રક્ષા બંધન ની ઉજવણી કરી..રાજ્યમંત્રી નિમિષાબેન સુથાર, ભાજપ મહિલા મોરચા પ્રમુખ દીપિકાબેન સરવડા સહિત મહિલા મોરચા ના કાર્યકર્તાઓએ મુખ્યમંત્રી ને રાખડી બાંધી….મહિલા મોરચાની બહેનો એ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ને પણ દિલ્હી ખાતે રાખડી મોકલી છે…
*મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને આજે રક્ષા બંધન પર્વ અવસરે સમાજના વિવિધ વર્ગોની બહેનો, બ્રહ્માકુમારી બહેનો વગેરેએ રાખડી બાંધી રક્ષા બંધનની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી*.

*આજે રક્ષા બંધનના પવિત્ર અવસરે સવારથીજ મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને રક્ષા બંધન કરવા અમદાવાદ શહેર તેમજ જિલ્લા અને ગાંધીનગર સહિત વિવિધ વિસ્તારોમાંથી માતાઓ અને બહેનોનો વિશાળ સમૂહ આવી રહ્યો છે*
*આ સૌ બહેનોએ મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમા ગુજરાત વિકાસ અને પ્રગતિની નવી ઉંચાઈઓ પાર કરે તેવી મંગલ કામનાઓ વ્યક્ત કરી હતી*
*મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સૌ બહેનોની શુભેચ્છાઓ હર્દય પૂર્વક સ્વીકારી હતી*
*રાજ્યમંત્રી શ્રીમતી નિમિષા બહેન સુથાર પણ આ અવસરે ઉપસ્થિત હતા અને મુખ્યમંત્રીશ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને તેમણે રાખડી બાંધી હતી*

More news to explore