લોન લઈ, મકાન વેચી બાળકોને ભણાવવા વિદેશ મોકલેલા વિદ્યાર્થીઓનું ભાવિ મુશ્કેલીમાં: NEXTની પરીક્ષામાં 13 હજારથી વધુને બેસવા નહીં દેવાતા વાલીઓ ચિંતામાં.

સુરત (Surat ):દેશમાં મેડિકલ ક્ષેત્રના મોંઘા ભણતરને લઈ વાલીઓએ પોતાના બાળકને વિદેશ ફિલીપાઇન્સ ભણવા મોકલ્યા હતા ત્યારે મેડિકલના અભ્યાસ માટે ફિલિપાઇન્સ ગયેલા વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય દાવ ઉપર લાગ્યું છે. ફિલિપાઇન્સના ભારતના 13,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં બેસવા દેવાની મનાઈ કરવામાં આવી રહી છે.

જેને લઈને મેડીકલમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને અટવાવનો વારો આવ્યો છે. વિદેશમાં વિદ્યાર્થીઓ અટવાતા વાલીઓ પણ ચિંતામાં મુકાયા છે. ભારત દેશના મેડિકલ અભ્યાસ માટે ફિલિપાઇન્સમાં ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી અભ્યાસ કરે છે જેમાંના 13,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ સરકારના બદલાયેલા ગેજેટ નિયમને લઈ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ગેજેટના ચક્કરમાં વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય દાવ પર લાગ્યું છે.

વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષામાં બેસવા દેવાની મંજૂરી ના મળતા વાલીઓમાં રોષ પ્રવૃતિ રહ્યો છે.વાલીઓએ કહ્યું કે, લોન લઈ, મકાન વેચી બાળકોને ભણાવવા વિદેશ મોકલ્યા છે. ભારત દેશમાં મેડિકલ ક્ષેત્ર મોંઘુ હોવાથી વિદેશ મોકલવા પડ્યા છે.વાલીઓએ માંગ કરી છે કે મેડિકલ અભ્યાસ માટે 18 નવેમ્બર 2021 પહેલા ફોરેન ગયેલા વિદ્યાર્થીઓને આ ગેજેટમાંથી વન ટાઈમ રાહત આપવામાં આવે જેથી તેઓ પરીક્ષા આપી શકે અને તેઓનું ભવિષ્ય પણ ન બગડે.